کشتی نجات به سمت جزیره سلاله در حال حرکت است/ مشکلی در طی مسیر این کشتی وجود ندارد