سونی: نگران برنامه عرضه بازی های خود برای تعطیلات سال نوی میلادی نیستیم