روایت رویترز از دستاورد بزرگ حزب‌الله و ارتش سوریه در القلمون