نمایشگاه دستاوردهای ادارات چهارمحال و بختیاری افتتاح شد