دانش‌آموزان شهرضا رتبه برتر پنجمین جشنواره کشوری نانو را کسب کردند