زمینه راه اندازی 69 طرح در چهارمحال و بختیاری فراهم شد