رئیس‌جمهور اواخر اردیبهشت‌ماه به استان آذربایجان شرقی می کند