استاندار یزد: شوراهای اسلامی مظهر همدلی وهم اندیشی است