عمران‌زاده: جمعه ساعت ۱۸:۴۵ پرسپولیس بازنده است (اختصاصی استقلال جوان)