نخستین یادواره 22 شهید شهرک فرهنگیان شاهرود برگزار شد