حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی تشریح کرد:احصار درحج عام ...