گزارش فارس از کم و کیف سی‌و‌دومین‌ دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم