برگزاری یازدهمین کارگاه گفتگوی آزاد و خلاقانه درباره فلسفه اخلاق