از پیشنهاد امیر تا خنده‌های برانکو/خبری از کری‌خوانی نبود!