بازی Assassin’s Creed Syndicate فقط دارای حالت تک نفره است