از وضعیت مبهم «نهنگ عنبر» تا مدیرعاملی میرکریمی در خانه سینما