نشست اوباما و سران 6 کشور جنوب خلیج فارس در کمپ دیوید (عکس)