توضیحات معاون شهردار درباره گلایه برخی شهروندان از کارت های منزلت