وزارت خارجه: ملت‌ها و دولت‌های اسلامی در برابر توطئه های رژیم صهیونیستی هوشیار باشند