بیست‌وسومین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران برگزار می‌شود