اوباما: در نشست کمپ دیوید درباره تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای صحبت کردیم