خسارت بیش از 12 میلیارد تومانی سیل به کشاورزان کلات