رویترز: کشته شدن 8 تن از جمله 7 کودک در بنغازی لیبی