واژه ترس برای بازیکنانم معنا ندارد/ دوست دارم تیم محبوبم در دربی پیروز شود