سئوال زیرکانه نجف زاده و پاسخ برانکو/دربی را می بریم که تعطیلات به پرسپولیسی ها خوش بگذرد