هشت درصد نرخ سود تسهیلات برخی طرح های گردشگری توسط دولت پرداخت می شود