سویا اسپانیا و دنیپرو اوکراین فینالیست شدند/ حذف ایتالیایی‌ها