کابینه جدید نتانیاهو با اکثریت حداقلی رای اعتماد گرفت!