امسال ۱۰ بیماری به لیست بیماری‌های خاص اضافه می‌شود