سویا و دنیپرو به فینال رسیدند/ حذف فیورنتینا و ناپولی