سالک؛ هیچ ضمانتی برای ماندن آمریکایی‌ها بر عهد و پیمانشان نیست /فولادگر؛ خیال نکنیم چون دشمن پای میز