آیت الله بهجت به معنای واقعی کلمه عالم عامل بود/ برخی در حوزه از سهم امام می خورند و کتاب علیه تشیع می