مراسم سالگرد ارتحال آیت الله زنجانی از مراجع عظام تقلید در مشهد برگزار شد