نشانه‌های وسواس/ مبتلایان پول‌هایشان را چند بار می‌شمرند