فیلم دوربین های مداربسته هتل تارا در روز حادثه مهاباد