صوت/ چرا اوباما سران شش کشور عربی را به کمپ‌دیوید فراخواند