زلزله ۵.۳ دهم ریشتری چابهار تا کنون خسارتی نداشته است