متوفیان حوادث رانندگی در سمنان در محل حادثه کشته می‌شوند