حقایق مد نظر جبهه انقلاب اسلامی در «با من سخن بگو» /نمای نزدیک مرتضی آوینی در نمایشگاه کتاب