علی کریمی، داربی و علی دایی/ چطور تغییر کردی آقای جادوگر؟