مراسم چهلمین روز درگذشت همسر آیت الله خاتمی در اردکان برگزار شد