سریال تکراری فلج مخابراتی گچساران و کم‌توجهی مسئولان