ترکی الفیصل:‌فرستادن پیام نوروزی از سوی اوباما یک اشتباه بود/نمی‌خواهیم در زمینه فن‌آوری هسته‌ای