پیش بینی هواشناسی خوزستان:گرد و خاک در جنوب و باران در شمال استان