اخلاق‌باوری و ایده‌محوری از ویژگی‌های برجسته مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی