تجهیز مبادی ورودی و خروجی آذربایجان غربی به آخرین سیستم‌های کنترلی