افشاگری بازیکن پرسپولیس/ یاغی استقلال اطلاعات داده بود!