زوجین ۲۰ میلیون تومان وام خرید کالا می گیرند, اعطای تسهیلات خرد از هفته آینده