مقام آمریکایی: کشتی سنگاپوری به یک سکوی نفتی ایران خسارت وارد کرده بود