هدایتی: استیل آذین هیچ بدهی بانکی ندارد/در مزایده چهارم شرکت می‌کنیم